De Elsinga’s – nakomelingen van Lammert Klazes Elsinga.

 

 

Met dank aan: Sietze Elsinga en Karel van der Wal, en via website: Sid Tjeerdsma (http://www.geocities.com/tjeerdrose/).

 

Aanvullingen, hoe klein dan ook, zijn altijd welkom: email mij!

 

Meer Elsingas en Elzingas zijn te vinden op de website van Sietze Elsinga: http://www.betuwe.net/~elsingkb/

 

 

 

 

I Lammert Klazes Elsinga. Hij was geboren in 1751 te Oostermeer en overleed op 19 mei 1835 aldaar, 84 jaar, weduwnaar. Hij nam in 1811 de familienaam Elsinga aan. Hij was van beroep schoenmaker en trouwde te Oostermeer voor de kerk op 23 mei 1773 met Berber Bruins BRUINSMA uit Oostermeer. Zij was geboren in op 9 februari 1746 te Oenkerk en overleed op 13 januari 1826 te Oostermeer, 76 jaar, gehuwd, dochter van Bruin Aans (Anders) en Pietje Klazes. Uit dit huwelijk:

 

       1. Bruin (Bouwe) Lammerts [Elsinga] (m). Geboren op 23 juli 1774 te Oostermeer en overleden in 1809. Hij trouwde met Geertje Roels VAN DER WOUDE. Zie II.

 

2. Klaas Lammerts Elsinga (m). Geboren op 5 juni 1779 te Zuiderdrachten en overleden 17 maart 1847 te Oostermeer, 67 jaar oud en gehuwd, van beroep arbeider. Hij trouwde te Oostermeer op 26 mei 1805 voor der kerk met Jantje Wessels uit Oudega.  Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

 

Berber Bruins Bruinsma overleed om 6 uur s’avonds in het huis nr 45 te Oostermeer. Aangevers waren Wessel Jans DERKSEN en Hendrik Rinses STORM, geburen.

 

II Bruin (Bouwe) Lammerts [Elsinga]. Hij was geboren op 23 juli 1774 te Oostermeer, gedoopt op 17 november 1779 te Drachten en overleed op 10 maart 1809 te Oudega, 34 jaar oud en gehuwd, 4 kinderen. Hij was de zoon van Lammert Klazes ELSINGA (I) en Berber Bruins BRUINSMA. Hij was van beroep schipper en trouwde te Oostermeer voor de kerk op 1 januari 1796 met Gertje Roel(of)s VAN DER WOUDE uit Oostermeer. Zij was gedoopt op 30 october 1763 te Oostermeer en overleed op 8 feburari 1831 aldaar, 62 jaar oud, weduwe, en van beroep naaister. Zij was de dochter van Roelof Wobbes [VAN DER WOUDE] en Stijntje Arjens of Geerts [DE VRIES]. Uit dit huwelijk:

 

1. Lammert Bruins (m). Geboren 3 september 1796 te Oostermeer. Jong overleden.

 

2. Berber Bruins Elsinga (v). Geboren 2 juli 1798 te Wartena en overleden in 1876. Zij trouwde met Pieter Reins TEUNISSEN en Klaas Linses DE JONG. Zie III-a.

 

3. Stijntje Bouwes Elsinga (v). Geboren 13 juni 1800 te Hardegarijp o/ Veenwouden, overleden te Hardegarijp op 9 april 1820, 19 jaar oud, ongehuwd.
      

4. Lammert Bruins Elsinga (m). Geboren 28 october 1802 en overleden in 1836. Hij trouwde met Klaaske Eeltjes VAN DER KLINZE. Zie III-b.

 

5. Roelofke Bruins Elzinga (v). Geboren 8 juli 1805 te Veenwouden, overleden in 1888. Zij trouwde met Feike Barteles KOOISTRA. Zie III-c.

 

 

III-a Berber (Barber) Bruins Elsinga. Zij was geboren op 2 juli 1798 te Wartena en gedoopt op 15 juli 1798 aldaar. Zij overleed op 31 maart 1876 te Rottevalle, oud 77 jaar weduwe en gehuwd. Zij was de dochter van Bruin Lammerts ELSINGA (II) en Gertje Roels VAN DER WOUDE. Zij had uit een buitenechtelijke relatie een kind:

       

1. Jantje Baukes Harsma Elsinga (v). Zij was geboren 22 december 1825 te Oostermeer en overleed 15 september 1861 te Langweer, Doniawerstal, 35 jaar, gehuwd, van beroep dienstmeid. Zij is getrouwd te Doniawerstal op 22 december 1847 met Rouke Klazes HENSTRA. Hij was scheepstimmerman van beroep en was geboren op 1 november 1821 te Terhorne. Hij was de zoon van Klaas Douwes HENSTRA en Ruurdje Raukes VAN DER HOEK. Zij hadden 7 kinderen: Ruttje (1848), Klaas (1850), Berber (1851), Lammert (1854), Willem (1856), Jantje (1859), en een levenloos geboren zoon (1861). Jantje overleed 2 dagen na de geboorte van haar laatste kind. Jantjes zoon Willem is mijn overgrootvader.

 

 Berber Bruins Elsinga is getrouwd (1) te Tjietkerksteradeel op 30 november 1835 met Pieter Reins TEUNISSEN, geboren 11 mei 1804 te Suameer en overleden  13 februari 1859 te Nijega (Smallingerland), 54 jaar, weduwnaar en gehuwd, van beroep arbeider. Hij was de zoon van Rein Pieters THEUNISSEN en Aaltje Geerts. Hij is eerder getrouwd te Tjietkerksteradeel op 5 mei 1830 met Antje Johannes IEDEMA, geboren rond 1805, overleden te Tietjerksteradeel op 7 december 1830. Zij was de dochter van Johannes Cornelis IEDEMA en Saakje Wybes BANDER. Uit dit huwelijk:

 

1. Rein Pieters Teunissen (m). Geboren 19 october 1836 te Oostermeer en overleden te Nijega op 21 maart 1862, 25 jaar oud, ongehuwd en van beroep arbeider.
       2. Stijntje Pieters Teunissen (v). Geboren 30 maart 1839 te Suameer, overleden te Drachten, Smallingerland op 27 mei 1868, 29 jaar oud en gehuwd, van beroep dienstmeid. Zij trouwde op 14 maart 1867 te Achtkarspelen Arnoldus Pieters BOEYENK. Hij was geboren op 21 october 1838 te Buitenpost. Hij was van beroep spoorwegbeambte te Buitenpost en was de zoon van zoon van Pieter Arnoldus BOEYENK en Gertje Jans DANIELS. Zij hadden een dochter Barber Dina Boeyenk (1868).
       3. Klaas Pieters Teunissen (m). Geboren 26 juni 1842 te Nijega, overleden aldaar op 22 november 1862, 20 jaar oud en van beroep arbeider. Hij trouwde met Bontje Rinzes JAGER op 11 october 1862 te Smallingerland. Zij was geboren op 2 september 1837 te Uretep en was de dochter van Rinze Gurbes JAGER en Grietje Roelfs BLAAUWYKEL. Zij hadden een zoon Klaas Teunissen (1863).

 

 Berber trouwde na het overlijden van Pieter Teunissen op 29 october 1869 te Achtkarspelen (2) met Klaas Linses DE JONG. Hij was geboren op 12 september 1808 te Oostermeer en aldaar gedoopt op 23 october 1808. Hij overleed op 11 augustus 1879 te Rottevalle, oud 71 jaar, 3 keer weduwnaar. Hij was de zoon van Linse Klaas DE JONG en Janke Rinses. Hij was eerder gehuwd met Antje Hendriks WIJMA en daarna met Grietje Jacobs HELDERING.

 

Berbers overlijden wordt aangegevens door haar echtgenoot Klaas Linzes DE JONG en Han Hendriks BAKKER. Jantje Baukes Harsma is waarschijnlijk de dochter van Bauke Jans HAARSMA, geboren in het begin van september 1795 te Suameer, gedoopt 27 november 1796 te Suameer en overleden te Surhuizum. Hij was boerenzoon, later arbeider. Hij is de zoon van Jan Alles en Sytske Ypes HAARSMA. Hij trouwde met Antje Martens ZUIDERSMA. Zij was geboren op 13 oktober 1804 te Surhuizum en gedoopt op 4 november 1804 te Surhuisterveen. Zij was de dochter van Marten Alles ZUIDERSMA en Jeltje Rienks, landbouwers te Surhuizum.

 

 

III-b Lammert Bruins Elsinga. Hij is geboren 28 october 1802 te  Hardegarijp, gedoopt op 5 december 1802 te Veenwouden, en overleed te Hardegarijp op 7 juli 1836, 33 jaar oud, en gehuwd. Hij was de zoon van Bruin Lammerts ELSINGA (II) en Geertje Roels VAN DER WOUDE. Hij was van beroep schoenmaker en trouwde te Tietjerksteradeel op 20 december 1828 met Klaaske Eeltjes VAN DER KLINSE.  Zij was geboren op 3 november 1805 te Oenkerk en overleed op 7 september 1837 te Rijperkerk, 31 jaar oud. Zij was van beroep dienstmeid en was de dochter van Eeltje Jelles VAN DER KLINSE en Grietje Rints NIEUWENHUIS.  Uit dit huwelijk:

 

       1. Gertje Lammerts Elsinga (v). Geboren op 13 april 1829 te Oenkerk en overleden op 25 september 1837 aldaar, 8 jaar oud, overleden in het huis van haar grootmoeder.
         

2. Eeltje Lammerts Elsinga (m). Geboren te Rijperkerk, Tietjerksteradeel op 6 oktober 1831, overleden te aldaar in 1906. Hij trouwde met Ritske Jonas RITSMA. Zie IV.
         

      3. Bruin Lammerts Elsinga (m). Geboren te Hardegarijp op 26 januari 1836, overleden aldaar op 25 april 1836, 3 maanden oud.

 

 

III-c Roelofke (Roeltje) Bruins Elzinga. Zij was geboren op 8 juli 1805 te Veenwouden en overleed op 2 maart 1888 te Oudega, oud 82 jaar. Zij was de dochter van Bruin Lammerts ELSINGA (II) en Geertje Roels VAN DER WOUDE.  Zij trouwde Feike Barteles KOOISTRA op 14 april  1838 te Smallingerland. Hij was geboren rond 1811 te Oudega en overleed op 13 maart 1888 aldaar, 78 jaar oud en weduwnaar. Hij was de zoon van Bartele Kornelis KOOISTRA en Antje Pieters ANNEMA. Uit dit huwelijk:

 

    1. Bartele Feikes Kooistra (m). Geboren 4 juni 1838 te Oudega, Smallingerland en overleden aldaar op 25 juli 1892, 54 jaar oud en gehuwd.  Hij trouwde op 13 mei 1864 te Smallingerland met Rinskje Johannes DE JONG. Zij was geboren rond 1837 te Drachten. Zij was de dochter van Johannes Thomas DE JONG en Feikje Gooitzens VAN DIJK. Uit dit huwelijk 6 kidneren: Feike (1865 – 1936), Feikje (1867), Roelofke (1870 – 1942), Johannes (1872), Eelke (1876), en Geertje (1881).

     2. Geertje Feikes Kooistra (v). Geboren 23 mei 1841 te Oudega en overleden op 22 feburari 1919 te Garijp. Zij troude op 8 mei 1872 te Leeuwarderadeel met Jan Johannes ZWAGER. Hij was geboren op 1 october 1835 te Finkum en overleed op 28 juni 1900 te Franeker. Hij was de zoon van Johannes Dirks ZWAGER en Meinke Jacobs HUIZINGA. Uit dit huwelijk 2 kinderen: Minke (1883 – 1965) en Feike.

     3. Antje Kooistra (v). Geboren 4 oktober 1845 te Smallingerland en overleden op 10 augustus 1870 aldaar, 24 jaar oud en ongehuwd. Haar moeder wordt in beide actes als ‘Geertje Bruins Elzinga’ vermeld.

     4. Eelkjen Kooistra (v). Geboren 15 september 1849 te Smallingerland en overleden op 10 januari 1861 aldaar, 11 jaar oud.

 

 

IV Eeltje Lammerts Elzinga. Hij is geboren op 6 october 1831 te Rijperkerk en overleed daar op 1 februari 1906, 74 jaar oud en gehuwd, van beroep arbeider. Hij was de zoon van Lammert Bruins ELZINGA (III-b) en Klaaske Eeltjes VAN DER KLINZE. Hij trouwde op 24 mei 1856 te Tietjerksteradeel met Jitske Jonas RITSMA. Zij was geboren op 16 october 1831 te Oenkerk en overleed op 22 november 1916 te Rijperkerk, 85 jaar oud. Zij was van beroep arbeidster en was de dochter van Jonas Annes RITSMA en Ruurdtje Douwes VAN DER HEIDE. Uit dit huwelijk:

 

1. Lammert Eeltjes Elzinga (m). Geboren 6 mei 1857 te Rijperkerk en overleden op 9-jarige leeftijd op 30 maart 1866 aldaar.

2. Ruurdje Eeltjes Elzinga (v). Geboren 20 januari 1859 te Rijperkerk.

3. Joon Eeltjes Elzinga (m). Geboren 23 april 1861 te Rijperkerk en overleden op 6-jarige leeftijd, op 31 maart 1868 aldaar.

4. Klaas Eeltjes Elzinga (m). Geboren 20 october 1863 te Rijperkerk en overleden op 6-jarige leeftijd, op 7 juni 1870, aldaar.

5. Klaaske Eeltjes Elzinga (v). Geboren 1 februari 1866 te Rijperkerk en overleden in 1947 te Bergum. Zij trouwde met Klaas Taekes KOOISTRA. Zie V-a.

6. Jantje Elzinga (v). Geboren 3 maart 1868 te Rijperkerk en overleden op 19 april 1926 te Leeuwarden, 58 jaar, gehuwd, acte Tietjerksteradeel. Zij trouwde op 21 mei 1892 te Tietjerksteradeel met Jelle Ruurds BERGSMA. Uit dit huwelijk 2 zonen: Ruurd (1893) en Eeltje (1896).

7. Lammert Eeltjes Elzinga (m). Geboren 6 mei 1870 te Rijperkerk en getrouwd met Sipje Franzes VENEMA. Zie V-c.

       8. Maaike Eeltjes Elzinga (v). Geboren 30 september 1871 te Rijperkerk en trouwde op 18 mei 1895 te Tietjerksteradeel met Jan Ales ALLEMA. Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen bekend: Jitske (1896) en Alle (1898).

       9. Jonas Elzinga (m). Geboren 20 november 1874 te Rijperkerk.

       10. Geertje Eeltjes Elzinga (v). Geboren op 26 october 1877 te Rijperkerk en getrouwd op 14 mei 1898 te Tietjerksteradeel met Dirk Hendriks DE BOER. Zij hadden een zoon Hendrik (1901).

 

 

 

V-a Klaaske Eeltjes Elzinga. Zij was geboren op 1 februari 1866 te Rijperkerk en overleed op 11 januari 1947 te Bergum, van beroep dienstmeid te Hardegarijp. Zij was de dochter van Eeltje Lammerts ELZINGA (IV) en Jitske Jonas RITSMA. Zij trouwde op 18 mei 1889 te Tietjerksteradeel met Klaas Taekes KOOISTRA. Hij was geboren op 12 mei 1864 te Hardegarijp en overleed op 18 maart 1964 te Bergum, van beroep boerenknecht.  Hij was de zoon van Taeke Keimpes KOOISTRA en Sietske Klazes BOSMA. Uit dit huwelijk:

       1. levenloos (m). 3 maart 1890 te Tietjerksteradeel.

       2. levenloos (m). 9 februari 1891 te Tietjerksteradeel.

       3. Jitske Kooistra (v). Geboren 30 november 1891 te Tietjerksteradeel. Zij trouwde waarschijnlijk aldaar op 16 mei 1914 met Sybren VAN DER KOOI.

       4. Taeke Kooistra (m). Geboren 8 februari 1893 te Bergum en overleed op 25 december 1981 te Dokkum, oud 88 jaar, weduwnaar, begraven te Giekerk, van beroep landbouwer. Was in de WO I gelegerd te Terneuzen bij de 3e compagnie van het Reservebataljon A. Deze compagnie bestond voor een groot deel uit Friezen. Op 1 januari 1917 plaatste een aantal van hen een nieuwjaarsgroet in het Friesch Dagblad. Hij trouwde op 22 mei 1915 te Dantumadeel met Pietje Johannes REITSMA. Zij was geboren op 25 october 1892 te Akkerwoude en  overleed op 2 juli 1961 te Leeuwarden, 68 jaar oud, begraven te Giekerk. Zij was de dochter van Johannes Ritskes REITSMA en Baukje Tjallings KOOISTRA. Zij hadden een dochter XX (1921).

       5. Levenloos kind (m), 26 september 1894 te Bergum.

       6. Sijtske Kooistra (v). Geboren 16 november 1896 te Tietjerksteradeel.

       7. Eeltje Kooistra (m). Geboren 4 mei 1898 te Bergum en overleden aldaar op 14 mei 1898, 10 dagen oud.

 

 

V-c Lammert Eeltjes Elzinga. Geboren 6 mei 1870 te Rijperkerk. Hij was de zoon van Eeltje Lammerts ELZINGA (IV) en Jitske Jonas RITSMA. Hij trouwde op 30 mei 1894 te Tietjerksteradeel met Sipje Franzes VENEMA. Zij was geboren op 11 oktober 1874 te Tietjerksteradeel en overleed aldaar op 9 november 1940, 66 jaar oud en gehuwd. Zij was de dochter van Frans Douwes VENEMA en Aafke Sipkes STEENSMA. Uit dit huwelijk:

 

       1. Eeltje Elzinga (m). Geboren 27 februari 1895 te Tietjerksteradeel.

       2. Frans Elzinga (m). Geboren 13 juli 1902 te Tietjerksteradeel.

 

 

 

 

 

Gemaakt door Judith Henstra , juli 2002.